UPPRUSTNING AV VÅR SOPSTATION

Med anledning av att våra sopsorteringskärl är underdimensionerade och dessutom ofta används av boenden i husen runt omkring, har styrelsen upphandlat en upprustning. Vi kommer att få moderna, större och låsbara kärl. Arbetet kommer att utföras under sommaren av LL Bolagen. Hoppas ni har överseende med eventuella störningar!

Du gillar kanske också...