Uthyrning i andra hand

Det handlar om vår gemensamma trygghet och säkerhet. Enligt våra stadgar är det följande som gäller:

 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

16 § En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

FÖRVERKANDE ANLEDNINGAR

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning

19 § pkt 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand.

Om man vill hyra ut i andra hand, får man ansöka hos föreningens styrelse om tillstånd. Tillstånd beviljas för högst ett år. Ansökningsblanketten finns tillgänglig.

HÄMTA HÄR