Brf Sporren 4 Händelser

NYCKLAR

Extra nycklar kan köpas enligt följande: Nycklar beställs via e-mail till info@sporren4.se.

STAMSPOLNING

Vart fjärde år behöver vi utföra rensning av köks- och badrumsavlopp. Det är nu dags för denna stamspolning och den...

BRF Sporren Årsstämma

Det är dags för vår bostadsrättsförenings – BRF SPORREN 4 – årsstämma som äger rum den 1 juni 2020 KL...

Tack för hjälpen!

Tack alla som hjälpte till under städ-, och grilldagen. Vi hjälptes åt att göra det fint på gården inför sommaren...

Städ & Grilldag

Städ & Grilldag ordnas på vår uteplats söndagen den 12 maj 2019 kl 10.00. Vi behöver hjälpas åt med att göra...

Extra Stämma

Ni kallas till Bostadsrättsföreningens Sporren 4 extra stämma tisdagen den 12 februari 2019 kl 19.00 – 21.00 på Farsta Gård, sal...