Sophantering

Sortera gärna i vår miljöstation!

Våra sopåkare tömmer behållarna vid miljöstationen men ingen städar efter oss runtomkring på gården. Det är vårt ansikte utåt… Vi får själva se till att inga sopor eller emballage, kartonger och dylikt hamnar utanför sopbehållarna. Det är vi själva, boende i vår bostadsrättsförening Sporren 4, som betalar för vår sophämtning. I vårt kontrakt med sopåkarna ingår tömning av miljöstationens alla behållare, inget annat. Varje gång sopåkarna får städa runt omkring sopstationen måste vi betala en extra avgift på 1000 kronor!

Samma gäller vårt trapphus och källargångar: låt oss alla se till att inget skräp lämnas på golvet! Inga soppåsar får ställas utanför dörrarna i trapphuset.

Innanför entrén måste utrymmet lämnas helt fritt enligt Brandmyndighetens krav. Ingenting får ställas där.

Grovsopor får kastas vid återvinningsstationen. Den närmaste ligger i Högdalens industriområde.

Elektronik upp till mikrovågsugns storlek kan även lämnas in på mobila miljöstationer som med lastbilar åker runt i området – se separat informationsblad på anslagstavlan i entrén. De åker enligt ett schema och turlista som du hittar där.