Sophanteringen kan leda till ökad månadskostnad!

VI MÅSTE BLI BÄTTRE PÅ ATT HANTERA VÅRA SOPOR!!!!

  • Vi har ett ständigt problem med att sopor slängs utanför behållarna i vår miljöstation. DET FÅR INTE FÖREKOMMA!  Det är vi själva, boende i vår bostadsrättsförening Sporren 4, som betalar för vår sophämtning. I vårt kontrakt med sopåkarna ingår tömning av miljöstationens alla behållare, inget annat. Varje gång sopåkarna får STÄDA RUNT OMKRING SOPSTATIONEN måste vi betala en EXTRA AVGIFT PÅ 1000 KRONOR!

DU SOM SLÄNGER SOPORNA UTANFÖR BEHÅLLARNA KAN BLI TVUNGEN ATT BETALA DENNA AVGIFT SJÄLV!

Kostnaden för sophanteringen skenar iväg och vi kan bli tvungna att höja månadsavgiften om det inte blir någon förbättring!

  • Ingen städar efter oss runtomkring på gården heller. Vi får själva se till att inga sopor eller emballage, kartonger och dylikt hamnar utanför sopbehållarna eller på gården. Grovsopor får kastas vid återvinningsstationen! Den närmaste ligger i Högdalens industriområde.

Farligt avfall och elektronik som inte är större än en mikrovågsugn kan även lämnas in på kommunens mobila miljöstationer som med lastbilar åker runt i området – se separat informationsblad på anslagstavlan vid entrén. De åker enligt ett schema och turlista.

Däck som lagts i entrén?

Tänk på att gården är vårt ansikte utåt… och hur det ser ut runtomkring huset påverkar inte bara vår trivsel utan även värdet på våra lägenheter!

  • Samma gäller vårt trapphus och källargångar: låt oss alla se till att inget skräp lämnas på golvet! Inga soppåsar får ställas utanför dörrarna i trapphuset.
  • Innanför entrén måste utrymmet lämnas helt fritt enligt Brandmyndighetens krav. Ingenting får ställas där.
  • Se också till att ytterdörrarna vid huvudentrén och källaringången stängs ordentligt! Det handlar om vår säkerhet! Vi vill ju inte ha obehöriga i vårt trapphus och källare…

LÅT OSS NU HJÄLPAS ÅT MED ATT HÅLLA ORDNING I VÅRT GEMENSAMMA HUS!

/Styrelsen

Du gillar kanske också...