Department: Styrelsen

Karolina Arandia

Jag kontaktas enklast på vår gemensamma mail: info@sporren4.se.

Teresa Allzén

Jag kontaktas enklast på vår gemensamma mail: info@sporren4.se.

Magnus Gunér

Jag kontaktas enklast på vår gemensamma mail: info@sporren4.se.

Joanka Cruz

Jag kontaktas enklast på vår gemensamma mail: info@sporren4.se.