Brf Sporren 4 Händelser

BRF Sporren Årsstämma

Det är dags för vår bostadsrättsförenings – BRF SPORREN 4 – årsstämma som äger rum den 1 juni 2020 KL...

Årsredovisning för 2018

Nu kan du läsa: ÅRSREDOVISNINGEN 2018 Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen...

BRF SPORREN 4 – ÅRSSTÄMMA

Det är dags för vår bostadsrättsförenings – BRF SPORREN 4 – årsstämma som äger rum den 11 JUNI 2018  KL...

Tack för hjälpen!

Tack alla som hjälpte till under städ-, och grilldagen. Vi hjälptes åt att göra det fint på gården inför sommaren...

Städ & Grilldag

Städ & Grilldag ordnas på vår uteplats söndagen den 12 maj 2019 kl 10.00. Vi behöver hjälpas åt med att göra...

STÄD & GRILL

Städ-, och grilldag anordnas på vår uteplats. söndagen den 12 maj 2019 kl 10.00. Vi behöver hjälpas åt med att...

Extra Stämma

Ni kallas till Bostadsrättsföreningens Sporren 4 extra stämma tisdagen den 12 februari 2019 kl 19.00 – 21.00 på Farsta Gård, sal...