Kategori: Information

Årsredovisning för 2018

Nu kan du läsa: ÅRSREDOVISNINGEN 2018 Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen...

Tack för hjälpen!

Tack alla som hjälpte till under städ-, och grilldagen. Vi hjälptes åt att göra det fint på gården inför sommaren...

STÄD & GRILL

Städ-, och grilldag anordnas på vår uteplats. söndagen den 12 maj 2019 kl 10.00. Vi behöver hjälpas åt med att...

ORDNING PÅ GÅRDEN

ORDNING PÅ GÅRDEN Vi måste åter påminna om att vi alla är ansvariga för att sopor inte hamnar på marken...

ANSLAGSTAVLA

ANSLAGSTAVLA En ny anslagstavla sätts upp där alla får möjlighet att annonsera olika saker. Kanske har man något att sälja,...