Rutiner för parkeringsplatser

Rutinerna för tilldelning av p-platser ändras så att de överensstämmer med Bostadsrätternas (som är en rikstäckande organisation för svenska bostadsrättsföreningar). Vi bibehåller turordningen som skapades vid det senaste ansökningsförfarandet. I fortsättningen kommer vi att ta emot ansökningar om tilldelning av p-plats eller byte enligt rutinerna nedan. Samma väntelista gäller för uteplatser och garage.
Ansökan skickas till info@sporren4.se och ska innehålla:

 1. Namn
 2. Lägenhetsnummer
 3. Bilens registreringsnummer
 4. Ange ifall du ansöker om byte av din befintliga p-plats

P-PLATSER – VÄNTELISTA 2019-10-16

 1. lgh 1003
 2. lgh 1004
 3. lgh 1401
 4. lgh 1704
 5. lgh 1201
 6. lgh 1204
 7. lgh 1402

Läs mer om Rutiner för parkeringsplatser och tilldelning av parkeringsplatser i Brf Sporren 4

Ansök direkt

Du gillar kanske också...