Årsredovisning för 2018

Nu kan du läsa: ÅRSREDOVISNINGEN 2018

Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning… Läs mer

…Föreningen disponerar tomtmark och byggnader med beteckningen Stockholm Spårö 4. Markareal för tomten uppgår till 1794 kvadratmeter. Fastigheten består av 36 st bostadslägenheter, varav 9 med hyresrätt, och 4 lokaler. Lägenhetsytan uppgår till 3588 kvadratmeter och lokalytan uppgår till 30 kvadratmeter, totalt 3627 kvadratmeter. Föreningen disponerar 16 parkeringsplatser samt fyra garage… Läs mer

Du hittar även tidigare årsredovisningar i meny Stadgar & Årsredovisning.

Du gillar kanske också...